o SNOEZELEN

Mgr Paula Jaśkiewicz

Kilka słów o metodzie Snoezelen

Więcej informacji o metodzie Snoezelen znajdziesz na naszych SZKOLENIACH.
Zachęcamy do zapoznania z pierwszym anglojęzycznym podręcznikiem akademickim o Snoezelen:
„IMPLEMENTATION OF SNOEZELEN-MSE IN THE CZECH REPUBLIC, POLAND AND CATALONIA”.
Każda z części tej publikacji ukazuje metodę Snoezelen z osobnej perspektywy.
W przypadku Polski jest to perspektywa terapii zajęciowej,
w przypadku Czech – pedagogiki specjalnej,
a w przypadku Katalonii – perspektywa psychologii. 

Główne pozycje przedstawiające sale doświadczania świata wydane w języku polskim: 

  1. Bagińska P.,  Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego, [w:] Dyskurs emancypacyjny w pedagogice specjalnej cz. 2, red. B. Cytowska, P. Plichta, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2016, nr 11. (http://bit.ly/2oxBx7G, s.13) 
  2. Hulsegge J. Verheul A.,  Snoezelen, nieco inny świat, Gielas Rehabilitation – Technik Gmbh, Kraków 1993. 
  3. Smrokowska – Reichmann A., Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty, Wydawnictwo Fundacji Rosa, Wrocław 2013.
  4. Zawiślak A.,  Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Geneza i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009. 

Polskie Centrum Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

zobacz również: www.isna-mse.org.pl