+48 795 624 045 biuro@centrumsnoezelen.pl

Kontakt

Polskie Centrum Snoezelen-Sala Doświadczania Świata
Telefon: +48 600 976 523
E-mail: biuro@centrumsnoezelen.pl

www.fb.com/centrumsnoezelen

mgr Paula Bagińska
Międzynarodowy Specjalista Snoezelen ISNA-MSE
Telefon: +48 795 624 045
E-mail: paula@centrumsnoezelen.pl

Izabela Bagińska
Doradca ds. Sal Doświadczania Świata
Telefon: +48 600 976 523
E-mail: projekty@centrumsnoezelen.pl

INSA-MSE Polska
www.isna-mse.org.pl

Zapraszamy do stałego kontaktu – w razie pytań dotyczących szkoleń, praktyki Snoezelen, projektów Sal i ich wyposażenia.
ALE nie tylko! Razem rozwijajmy metodę Snoezelen w naszym kraju: czekamy na informacje o Państwa działalności w Salach Doświadczania Świata – dzielmy się doświadczeniami i wszystkimi sukcesami w praktyce terapeutycznej!