REKOMENDACJE

zespół szkół ogólnokształących nr 7 w gliwicach

„Uważamy, iż kadra terapeutyczna pozyskała niezbędną wiedzę, a także praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata.”

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niesłyszących
w Pozaniu

„Omawiane tematy zostały ujęte w nowatorki i interesujący sposób, przez co znacząco podniosły poziom wiedzy naszych pracowników.”

Przedszkole z oddziałami specjalnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza w Kępnie

„Efektem tej współpracy jest uzyskanie przez naszą „Białą Salę” Snoezelen Certyfikatu Wzorcowej Sali Doświadczania Świata”  

Przedszkole nr 5 "pod Grzybkiem" w Rawiczu

„Polskie Centrum Snoezelen przygotowało dla przedszkola Projekt Sali Doświadczania Świata. Dzięki solidnej pomocy w doborze urządzeń w rawickim przedszkolu powstała profesjonalna Sala Doświadczania Świata.”

Polskie Centrum Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

zobacz również: www.isna-mse.org.pl