Warning: PHP Startup: failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63
Szkolenia jednodniowe | CentrumSnoezelen.pl
+48 795 624 045 biuro@centrumsnoezelen.pl

SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Jedyne w Polsce szkolenia prowadzone przez Międzynarodowego Specjalistę Snoezelen
w placówce posiadającej lub planującej założenie Sali Doświadczania Świata.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w danej placówce, uprawniające do prowadzenia w niej zajęć metodą Snoezelen.

Placówka otrzymuje certyfikat przeszkolenia kadry z zakresu metody Snoezelen oraz doradztwo i certyfikowany projekt Sali Doświadczania Świata (lub modernizacji już istniejącej).

Termin szkolenia: do ustalenia

Proponowane godziny szkolenia: 9.00-16.00

Cena: 300 zł netto od osoby (minimalna ilość osób 10, w przypadku 20 oraz większej ilości uczestników 250 zł netto od osoby)

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I „Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) – geneza i istota.”
Omówienie powstania i rozwoju Snoezelen, by odzwierciedić istotę metody, która jest zdecydowanie odmienna od szeregu innych działań pedagogicznych i terapeutycznych.
CZĘŚĆ II „Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) – osiem zasad metodycznych”
Ukazanie, w jaki sposób poszczególne zasady metodyczne zazębiają się ze sobą i wzajemnie uzupełniają, że i dlaczego pod różnymi kątami tworzą one tzw. „filozofię Snoezelen” i sprawiają, że metoda jest całościowym systemem. Od momentu sformułowania zasad metoda Snoezelen przestała być metodą intuicyjną, a jej zrozumienie i wdrażanie wymaga dziś bardzo konkretnej wiedzy i umiejętności.
CZĘŚĆ III „Sala Doświadczania Świata–aranżacja,sprzęt,wyposażenie”
Zestawienie podstawowych wskazówek dotyczących prawidłowego urządzania i wyposażania Sali oraz wskazanie na podstawowe błędy.
Prezentacja certyfikowanych Sal w Polsce.
Warsztaty w Sali Doświadczania Świata placówki: omówienie sprzętu, jego funkcji i możliwości wykorzystania z poszczególnymi grupami odbiorców
Warsztat z planowania Sali Doświadczania Świata: w przypadku braku Sali w placówce zestawienie różnych Sal na materiale filmowym, omówienie prawidłowych projektów Sal Snoezelen i zaprojektowanie Sali dla placówki.
CZĘŚĆ IV „Wykład/warsztat do wyboru przez placówkę"
Placówka może wybrać spośród oferowanych tematów lub zaproponować własny. Przykładowe tematy:
– Zajęcia grupowe w Sali Doświadczania Świata
– Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
– Integracja sensoryczna a metoda Snoezelen
– Scenariusze zajęć w Sali Doświadczania Świata