WYSZKOLENIA TERAPEUCI I PLACÓWKI

Prezentacja teraoeutów certyfikowanych przez Polskie Centrum Snoezelen oraz placówek, które stworzyliśmy i z którymi współpracujemy

Lista terapeutów certyfikowanego szkolenia Snoezelen II stopnia:

Agnieszka Jędrzejowska

Agnieszka Jędrzejowska

Data otrzymania certyfikatu: 12.09.2034
Stopień: I

Paula Bagińska

Paula Bagińska

Data otrzymania certyfikatu: 1
Stopień 1
Coś tam 1

Liczba terapeutów, którzy ukończyli certyfikowane szkolenie Snoezelen I stopnia: 

Łącznie w całej Polsce:

0

przeszkolonych terapeutów

Lista placówek przeszkolonych z zakresu metody Snoezelen:

NAZWA PLACÓWKI

MIASTO

NAZWA PLACÓWKI

MIASTO

NAZWA PLACÓWKI

MIASTO

NAZWA PLACÓWKI

MIASTO

NAZWA PLACÓWKI

MIASTO

NAZWA PLACÓWKI

MIASTO

Polskie Centrum Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

zobacz również: www.isna-mse.org.pl