KARDA SPECJALISTÓW

Poznaj Specjalistów współpracujących
z Polskim Centrum Snoezelen!

mgr Paula Jaśkiewicz

Międzynarodowy Specjalista Snoezelen ISNA-MSE, Dyrektor Polskiego Centrum Snoezelen

Wiceprezes Zarządu ISNA-MSE POLSKA (Polskie Stowarzyszenia Snoezelen Sala Doświadczania Świata), a jednocześnie jego współtwórczyni i współzałożycielka. Kwalifikacje zdobywająca na szkoleniach i konferencjach u międzynarodowych pionierów Snoezelen w Holandii i Niemczech w tym samego twórcy metody – Ada Verheula.

Pedagog specjalny oraz pedagog nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Od 2010 r. terapeutka Sali Doświadczania Świata, pasjonatka metody Snoezelen.

Zajmuje się profesjonalnym aranżowaniem przestrzeni Snoezelen i doborem jej wyposażenia
z uwzględnieniem potrzeb osób z niej korzystających.

Prowadzi indywidualne zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami, pacjentami onkologicznymi, a także tematyczne zajęcia dla grup zorganizowanych.

Swoimi doświadczeniami dzieli się ze środowiskiem terapeutycznym podczas prowadzonych szkoleń z zakresu metody Snoezelen oraz konferencji naukowych.

Od lat kieruje Drużyną Harcerską Nieprzetartego Szlaku. Ukończyła m.in. kursy: Integracji Sensorycznej, Stymulacji Sensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapii Neurotaktylnej, Komunikacji Alternatywnej, Makatonu, Inkluzji Międzynarodowej i Języka Migowego

dr Agnieszka Smrokowska-Reichman

Międzynarodowy Nauczyciel Snoezelen i Międzynarodowy Specjalista Snoezelen ISNA-MSE

Członek Zarządu światowej ISNA-MSEPrezes Zarządu ISNA-MSE POLSKA (Polskie Stowarzyszenia Snoezelen Sala Doświadczania Świata)

Adiunkt AWF w Krakowie, twórca i wykładowca przedmiotu Snoezelen na kierunku Terapii Zajęciowej 

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej 

Szkoleniowiec z zakresów: psychogerontologii, terapii zajęciowej, komunikacji w zawodach profesjonalnego pomagania, Snoezelen – Sali Doświadczania Świata. Dom Wydawniczo-Edukacyjny „tematy” 

Prekursorka metody Snoezelen w Polsce. Autorka polskiej nazwy metody: Sala Doświadczania Świata oraz jedynej na rynku publikacji w pełni poświęconej metodzie Snoezelen: „Snoezelen-Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”.

Zainteresowania naukowe: etyka, antropologia filozoficzna, metoda Snoezelen z różnymi grupami pacjentów, terapia zajęciowa z seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów z demencją

dr Agnieszka jędrzejowska

Międzynarodowy Specjalista Snoezelen ISNA-MSE

Doktor nauk społecznych, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Obszarem jej zainteresowań badawczych jest diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w rozwoju.

W Sali Doświadczania Świata pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami zarówno indywidualnie jak i grupowo. Jako praktyk podejmuje działania związane ze wspomaganiem rozwoju głównie w obszarze kontaktu szeroko pojętego. Szczególną uwagę poświęca dzieciom z zespołem Downa. Uczestniczyła we wdrożeniu innowacyjnego Programu Edukacji Włączającej dla Dzieci z Zespołem Downa do grup przedszkolnych, a następnie szkolnych.

W swoich działaniach stosuje koncepcję terapii opartą na więzi z dzieckiem (Duchową Pedagogię Miłości Artura Brühlemeira oraz Niedyrektywną Terapię Zabawową Hanny Olechnowicz).

W czasie sesji terapeutycznej wykorzystuje oddziaływania polisensoryczne jako kanał do porozumiewania. Za naczelną zasadę w Spotkaniu z drugim człowiekiem uważa budowanie nadziei.

dr Bożena Szewczyk-Taranek

Specjalista terapii ogrodniczej i ogrodów polisensorycznych

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Roślin Ozdobnych Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W swoich zainteresowaniach naukowych bada min. wpływ roślin i prac ogrodniczych na zdrowie człowieka, a także ogrodów dedykowanych różnym celom terapii.

Propaguje terapię ogrodniczą (hortiterapię), czyli zastosowanie w terapii wielowymiarowości ogrodu, sezonów wegetacyjnych, obserwacji przyrody, w myśl zasad ekologicznego i zrównoważonego ogrodnictwa.

Uczestniczy w projektach terapeutycznych stosujących ogrodnictwo min. w Szpitalu Dziecięcym
im. Św. Ludwika w Krakowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie.

Jest promotorem wielu prac dyplomowych dotyczących projektów ogrodów i programów terapeutycznych przy Domach Pomocy Społecznej w całej Polsce.

W 2015 roku ukończyła kurs „Step into Social and Therapeutic Horticulture” Fundacja Thrive, Reading, Wielka Brytania. Prowadzi Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza (od 2016 roku).

Polskie Centrum Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

zobacz również: www.isna-mse.org.pl