Doradztwo, projektowanie, WERYFIKACJA

OD POMYSŁU DO REALIZACJI!

Polskie Centrum Snoezelen oferuje całościową pomoc w zakresie utworzenia i prowadzenia Sali Doświadczania Świata:

1. Zaprojektowanie nowej Sali Doświadczania Świata lub modernizacji już istniejącej z uwzględnieniem potrzeb konkretnej grupy odbiorców
– wsparcie merytoryczne na każdym etapie pozyskiwania i tworzenia Sali
– projekt Sali wraz z wizualizacją
– propozycja sprzętu wraz z jego specyfikacją
– wybór i wskazówki odnośnie dostosowania pomieszczenia do Sali
– kosztorys

2. Dostosowywanie pomieszczenia do Sali Snoezelen i wyposażenie jej w profesjonalny sprzęt wysokiej jakości od certyfikowanych producentów

3. Przeszkolenie kadry i specjalistów Snoezelen, pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia zajęć Snoezelen

4. Profesjonalna realizacja autorskich pomysłów: wózek Snoezelen, ogród polisensoryczny, czy kącik Snoezelen

Zobacz jak możemy ci pomóc i jak uzyskać zaświadczenie o pozytywnej weryfikacji 
wzorcowej Sali Doświadczania Świata!

Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem Sal Doświadczania Świata, doborem sprzętów, które powinny się w niej znaleźć z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, do których są kierowane, ich szczegółową specyfikacją oraz wykonaniem wizualizacji Sali.

Oferujemy konsultację posiadanej już przez Państwa SDŚ, podczas której wskażemy ewentualne braki i błędy. Po konsultacji stworzymy wizualizację modernizacji Sali ze wskazaniami, po których wprowadzeniu Państwa SDŚ spełni kryteria wzorcowej Sali zweryfikowanej przez Polskie Centrum Snoezelen – Sali Doświadczania Świata i ISNA-MSE Polska

W ramach doradztwa oferujemy również pomóc na etapie pozyskiwania funduszy – sprawdzenie merytorycznej strony wniosku o dofinansowanie, dobranie odpowiedniego i profesjonalnego sprzętu, opracowanie uzasadnionego projektu Sali Doświadczania Świata z założonym efektem końcowym i wizualizacją.

Instytucje posiadające Salę Doświadczania Świata mogą ubiegać się o uzyskanie zaświadczenia o pozytywnej weryfikacji dla pomieszczenia Snoezelen, poświadczające zgodność projektu danej SDŚ z wymogami terapeutycznymi, odpowiadającymi wiedzy naukowej dotyczącej metody Snoezelen.

Konsultacja i merytoryczna analiza SDŚ w placówce przez zespół weryfikujący, w którego skład wchodzi Międzynarodowy Specjalista Snoezelen.
Wykonanie projektu rozmieszczenia i wyposażenia SDŚ lub jego modernizacji przez Międzynarodowego Specjalistę Snoezelen.
Wyposażenie SDŚ w urządzenia o odpowiednich parametrach technicznych, dobranych dla danej grupy użytkowników Sali zgodnie z rekomendacjami uzyskanymi od Międzynarodowego Specjalisty Snoezelen.
Odbycie szkolenia kwalifikacyjnego Snoezelen minimum I stopnia (prowadzonego przez ISNA-MSE Polska) przez osobę odpowiedzialną i prowadzącą zajęcia w pomieszczeniu Snoezelen lub przeszkolenie zespołu w placówce.
Regularne podsumowania działalności w Sali Doświadczania Świata placówki w dowolnej postaci, np.: opisu przeprowadzonych w Sali Snoezelen zajęć, scenariusza przeprowadzonych zajęć, działalności prowadzonej w Sali w trakcie bieżącego kwartału, opisu zorganizowanych w Sali wizyt/ odwiedzin/ zajęć tematycznych, fotorelacji z zajęć, fotorelacji aranżacji Sali podczas zajęć, opisu/ zdjęć pomocy przygotowanych do zajęć itp.

Przyznane zaświadczenie nadaje tytuł Wzorcowej Sali Doświadczania Świata bezterminowo. Instytucja wpisywana jest na listę placówek polecanych przez ISNA-MSE Polska oraz otrzymuje zaświadczenie, na którym uwzględnione są informacje o przyznanej pozytywnej weryfikacji, związanymi z tym uprawnieniami, terapeutami placówki upoważnionymi do pracy w SDŚ oraz z danymi o organizacji przyznającej zaświadczenie. Figuruje w rejestrze wzorcowych Sal, jest wskazywana i pokazywana terapeutom, opiekunom oraz osobom zainteresowanym Snoezelen jako Sala urządzona i prowadzona w sposób prawidłowy.

poznaj sale wykonane przez polskie centrum snoezelen

nasze realizacje

Galeria sal wykonanynych przez
Polskie Centrum Snoezelen – Sala Doświadczania Świata:

Polskie Centrum Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

zobacz również: www.isna-mse.org.pl