Warning: PHP Startup: failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63
Poznaj specjalistów współpracujących z Polskim Centrum Snoezelen! | CentrumSnoezelen.pl
+48 795 624 045 biuro@centrumsnoezelen.pl

Poznaj specjalistów współpracujących z Polskim Centrum Snoezelen!

mgr Paula Bagińska

mgr Paula Bagińska

Międzynarodowy Specjalista Snoezelen ISNA-MSE, Dyrektor Polskiego Centrum Snoezelen

Członek i współtwórczyni polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSE. Kwalifikacje zdobywająca na szkoleniach i konferencjach u międzynarodowych pionierów Snoezelen w Holandii i Niemczech w tym samego twórcy metody – Ada Verheula.

Pedagog specjalny oraz pedagog nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Od 2010 r. terapeutka Sali Doświadczania Świata, pasjonatka metody Snoezelen.

Zajmuje się profesjonalnym aranżowaniem przestrzeni Snoezelen i doborem jej wyposażenia z uwzględnieniem potrzeb osób z niej korzystających.

Prowadzi indywidualne zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami, pacjentami onkologicznymi, a także tematyczne zajęcia dla grup zorganizowanych.

Swoimi doświadczeniami dzieli się ze środowiskiem terapeutycznym podczas prowadzonych szkoleń z zakresu metody Snoezelen oraz konferencji naukowych.

Od lat kieruje Drużyną Harcerską Nieprzetartego Szlaku. Ukończyła m.in. kursy: Integracji Sensorycznej, Stymulacji Sensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapii Neurotaktylnej, Komunikacji Alternatywnej, Makatonu, Inkluzji Międzynarodowej i Języka Migowego

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Międzynarodowy Nauczyciel i Specjalista Snoezelen ISNA-MSE

Przewodnicząca polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSE. Kwalifikacje zdobywająca na szkoleniach i konferencjach u międzynarodowych pionierów Snoezelen w Holandii i Niemczech w tym samego twórcy metody – Ada Verheula.

Absolwentka Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskała doktorat, obecnie adiunkt w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej, Katedra Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.

Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej.

Prekursorka metody Snoezelen w Polsce. Autorka polskiej nazwy metody: Sala Doświadczania Świata oraz jedynej na rynku publikacji w pełni poświęconej metodzie Snoezelen: „Snoezelen-Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”.

Redaktor naczelna dwóch czasopism specjalistycznych dla zawodów profesjonalnego pomagania: miesięcznika “wspólne tematy- pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” i kwartalnika “na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających”.

Zainteresowania naukowe: etyka, antropologia filozoficzna, metoda Snoezelen z różnymi grupami pacjentów, terapia zajęciowa z seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów z demencją.

dr Agnieszka Jędrzejowska

dr Agnieszka Jędrzejowska

Międzynarodowy Specjalista Snoezelen ISNA-MSE

Doktor nauk społecznych, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Obszarem jej zainteresowań badawczych jest diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w rozwoju. 

W Sali Doświadczania Świata pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami zarówno indywidualnie jak i grupowo. Jako praktyk podejmuje działania związane ze wspomaganiem rozwoju głównie w obszarze kontaktu szeroko pojętego. Szczególną uwagę poświęca dzieciom z zespołem Downa. Uczestniczyła we wdrożeniu innowacyjnego Programu Edukacji Włączającej dla Dzieci z Zespołem Downa do grup przedszkolnych, a następnie szkolnych.

W swoich działaniach stosuje koncepcję terapii opartą na więzi z dzieckiem (Duchową Pedagogię Miłości Artura Brühlemeira oraz Niedyrektywną Terapię Zabawową Hanny Olechnowicz).

W czasie sesji terapeutycznej wykorzystuje oddziaływania polisensoryczne jako kanał do porozumiewania. Za naczelną zasadę w Spotkaniu z drugim człowiekiem uważa budowanie nadziei.

dr Bożena Szewczyk-Taranek

dr Bożena Szewczyk-Taranek

Specjalista terapii ogrodniczej i ogrodów polisensorycznych

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Roślin Ozdobnych Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie.

W swoich zainteresowaniach naukowych bada min. wpływ roślin i prac ogrodniczych na zdrowie człowieka, a także ogrodów dedykowanych różnym celom terapii.

Propaguje terapię ogrodniczą (hortiterapię), czyli zastosowanie w terapii wielowymiarowości ogrodu, sezonów wegetacyjnych, obserwacji przyrody, w myśl zasad ekologicznego i zrównoważonego ogrodnictwa.

Uczestniczy w projektach terapeutycznych stosujących ogrodnictwo min. w Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie.

Jest promotorem wielu prac dyplomowych dotyczących projektów ogrodów i programów terapeutycznych przy Domach Pomocy Społecznej w całej Polsce.

W 2015 roku ukończyła kurs „Step into Social and Therapeutic Horticulture” Fundacja Thrive, Reading, Wielka Brytania. Prowadzi Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza (od 2016 roku).

mgr Marta Renk

mgr Marta Renk

Certyfikowana terapeutka metody Snoezelen I°

Pedagog specjalny, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Terapeutka Integracji Sensorycznej.

W Sali Doświadczania Świata pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z niepełnosprawnościami. Skarbnica pomysłów i inspiracji do zajęć tematycznych Snoezelen i ich aranżacji.

Nieprzerwanie poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych konkursach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

Ukończyła m.in. kursy: Snoezelen I°, HANDLE I°, Terapii ręki, Terapii Neurotaktylnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i Pedagogiki Marii Montessori.

Pasjonuje się metodą Montessori, korzysta z niej podczas zajęć Snoezelen, a w wolnym czasie wykonuje pomoce naukowe inspirowane jej założeniami.

W przyszłości planuje poszerzyć wiedzę z zakresu dietetyki i jej wpływu na funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w szczególności z trudnościami neurorozwojowymi. Wolny czas spędza aktywnie jeżdżąc na rowerze lub poszerzając wiedzę z zakresu medycyny naturalnej i zdrowego odżywiania.

mgr Agata Jakubas

mgr Agata Jakubas

Certyfikowana terapeutka metody Snoezelen I°

Mgr pedagogiki specjalnej i pedagogiki opiekuńczej z terapią. Absolwentka i doktorantka Instytutu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pedagog specjalny oraz opiekun-terapeuta. Pierwszą styczność z metodą Snoezelen miała podczas realizacji praktyk akademickich w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Tęcza „Tęcza” w 2011 r. Obecnie prowadzi indywidualne zajęcia aktywizujące, wspierające i relaksacyjne w Sali Doświadczania Świata, a także cykl zajęć tematycznych i swobodnych dla kilkudziesięciu podopiecznych z niepełnosprawnościami.

Do jej szczególnych zainteresowań zawodowych i badawczych należy ruch self-adwokatury dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie.

Ukończyła m.in. kursy: Snoezelen I stopnia, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Komunikacji alternatywnej i wspomagającej, Technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, Dementia Awareness (Surrey Independent Living Council w Londynie)