Warning: PHP Startup: failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63
Polskie Centrum Snoezelen | CentrumSnoezelen.pl
+48 795 624 045 biuro@centrumsnoezelen.pl

Polskie Centrum Snoezelen

Polskie Centrum Snoezelen-Sala Doświadczania Świata powołane przez mgr Paulę Bagińską (Międzynarodowego Specjalistę Snoezelen) jest jednostką doradczą z zakresu metody Snoezelen w Polsce oraz przedstawicielem działań Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSE Oddział POLSKA.

Współpraca z Międzynarodowymi Specjalistami Snoezelen i terapeutami zaangażowanymi w rozwój metody Snoezelen w Polsce owocuje wymianą doświadczeń terapeutycznych oraz inspiracjami do zastosowania w praktyce.

Polskie Centrum Snoezelen organizuje jedyne w Polsce certyfikowane szkolenia z metody Snoezelen, dające kwalifikacje Międzynarodowego Stowarzyszenia ISNA-MSE do prowadzenia zajęć w Sali Doświadczania Świata oraz szkolenia rad pedagogicznych i zespołów w placówkach posiadających lub planujących otworzenie Sali Snoezelen. Szkolenia prowadzą Międzynarodowi Specjaliści Snoezelen, przeszkoleni przez twórcę metody Ada Verheula. Patronat nad szkoleniami objęła Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (Instytut Nauk Stosowanych).

Polskie Centrum Snoezelen pomaga placówkom zakładającym lub posiadającym Salę Doświadczania Świata poprzez wykonanie projektu sali – dobranie sprzętu i określenie jego specyfikacji biorąc pod uwagę potrzeby jej odbiorców.

Doradcy Polskiego Centrum Snoezelen współpracując ze sprawdzonymi polskimi oraz zagranicznymi producentami sprzętu do Sal Doświadczania Świata oferują pełne wyposażenie Sal umożliwiające otrzymanie certyfikatu wzorcowej Sali Doświadczania Świata zgodnej z wymogami terapeutycznymi oraz wiedzą naukową dotyczącą metody Snoezelen.