Polskie Centrum Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

Strona w modernizacji

Polskie Centrum Snoezelen-Sala Doświadczania Świata powołane przez mgr Paulę Bagińską (Międzynarodowego Specjalistę Snoezelen) jest jednostką doradczą z zakresu metody Snoezelen w Polsce oraz przedstawicielem działań Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSE Oddział POLSKA.

 

Organizujemy jedyne w Polsce certyfikowane szkolenia z metody Snoezelen, dające kwalifikacje Międzynarodowego Stowarzyszenia ISNA-MSE do prowadzenia zajęć w Sali Doświadczania Świata oraz szkolenia rad pedagogicznych i zespołów w placówkach posiadających lub planujących otworzenie Sali Snoezelen. Szkolenia prowadzą Międzynarodowi Specjaliści Snoezelen, przeszkoleni przez twórcę metody Ada Verheula. Patronat nad szkoleniami objęła Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (Instytut Nauk Stosowanych).

 

Pomagamy placówkom zakładającym lub posiadającym Salę Doświadczania Świata poprzez wykonanie projektu sali – dobranie sprzętu i określenie jego specyfikacji biorąc pod uwagę potrzeby jej odbiorców.

 

Zapraszamy na naszego facebooka

https://www.facebook.com/centrumsnoezelen

 

lub prosimy o kontakt:

biuro@centrumsnoezelen.pl

+48 600 976 523