Warning: PHP Startup: failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63
Doradztwo, projektowanie, certyfikacja | CentrumSnoezelen.pl
+48 795 624 045 biuro@centrumsnoezelen.pl

Od pomysłu do realizacji!

Polskie Centrum Snoezelen oferuje całościową pomoc w zakresie utworzenia i prowadzenia Sali Doświadczania Świata:

1. Zaprojektowanie nowej Sali Doświadczania Świata lub modernizacji już istniejącej z uwzględnieniem potrzeb konkretnej grupy odbiorców
-wsparcie merytoryczne na każdym etapie pozyskiwania i tworzenia Sali
-projekt Sali wraz z wizualizacją
-propozycja sprzętu wraz z jego specyfikacją
-wybór i wskazówki odnośnie dostosowania pomieszczenia do Sali
-kosztorys

2. Dostosowywanie pomieszczenia do Sali Snoezelen i wyposażenie jej w profesjonalny sprzęt wysokiej jakości od certyfikowanych producentów

3. Przeszkolenie kadry i specjalistów Snoezelen, pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia zajęć Snoezelen

4. Profesjonalna realizacja autorskich pomysłów: wózek Snoezelen, ogród polisensoryczny, czy kącik Snoezelen

Zobacz jak możemy ci pomóc i jak uzyskać certyfikację Sali Doświadczania Świata!

1. Projektowanie nowych Sal Doświadczania Świata
Zajmujemy się profesjonalnym i certyfikowanym projektowaniem Sal Doświadczania Świata, doborem sprzętów, które powinny się w niej znaleźć z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, do których są kierowane, ich szczegółową specyfikacją oraz wykonaniem wizualizacji Sali.
2. Modernizacja istniejących Sal Doświadczania Świata
Oferujemy konsultację posiadanej już przez Państwa SDŚ, podczas której wskażemy ewentualne braki i błędy. Po konsultacji stworzymy wizualizację modernizacji Sali ze wskazaniami, po których wprowadzeniu Państwa SDŚ spełni kryteria Sali certyfikowanej przez Polskie Centrum Snoezelen – Sali Doświadczania Świata i ISNA-MSE Polska
3. Doradztwo na każdym etapie tworzenia Sali
W ramach doradztwa oferujemy również pomóc na etapie pozyskiwania funduszy – sprawdzenie merytorycznej strony wniosku o dofinansowanie, dobranie odpowiedniego i profesjonalnego sprzętu, opracowanie uzasadnionego projektu Sali Doświadczania Świata z założonym efektem końcowym i wizualizacją.
4 Certyfikacja SDŚ
Instytucje posiadające Salę Doświadczania Świata mogą ubiegać się o uzyskanie unikatowego w skali kraju certyfikatu dla pomieszczenia Snoezelen, poświadczającego zgodność projektu danej SDŚ z wymogami terapeutycznymi, odpowiadającymi wiedzy naukowej dotyczącej metody Snoezelen. Polskie Centrum Snoezelen – Sali Doświadczania Świata (PCS-SDŚ) z ramienia polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia ISNA-MSE, jest jedyną w Polsce organizacją wydającą omawiany dokument
5. Uprawniona jednostka certyfikująca
Międzynarodowi Specjaliści Snoezelen wykwalifikowani przez ISNA-MSE (Międzynarodowe Towarzystwo Snoezelen), jako jedyne gremium w Polsce zajmują się wyznaczaniem standardów wyposażenia i aranżacji SDŚ. O przyznaniu certyfikatu dla danej Sali decyduje ich poparta merytoryczną analizą pozytywna decyzja.
6. Warunki certyfikacji
  • Konsultacja i merytoryczna analiza SDŚ w placówce przez zespół certyfikujący, w którego skład wchodzi Międzynarodowy Specjalista Snoezelen
  • Wykonanie projektu rozmieszczenia i wyposażenia SDŚ lub jego modernizacji przez Międzynarodowego Specjalistę Snoezelen
  • Wyposażenie SDŚ w urządzenia o odpowiednich parametrach technicznych, dobranych dla danej grupy użytkowników Sali zgodnie z rekomendacjami uzyskanymi od przedstawiciela ISNA-MSE Polska
  • Odbycie szkolenia kwalifikacyjnego Snoezelen minimum I stopnia (prowadzonego przez ISNA-MSE Polska) przez osobę odpowiedzialną i prowadzącą zajęcia w pomieszczeniu Snoezelen 
  • Regularne podsumowania działalności w Sali Doświadczania Świata placówki w dowolnej postaci, np.: opisu przeprowadzonych w Sali Snoezelen zajęć, scenariusza przeprowadzonych zajęć, działalności prowadzonej w Sali w trakcie bieżącego kwartału, opisu zorganizowanych w Sali wizyt/ odwiedzin/ zajęć tematycznych, fotorelacji z zajęć, fotorelacji aranżacji Sali podczas zajęć, opisu/ zdjęć pomocy przygotowanych do zajęć itp.
7. Okres i zakres certyfikacji
Przyznany certyfikat ma charakter czasowy, tj. nadaje tytuł Certyfikowanej Sali Doświadczania Świata na okres 2 lat. Instytucja wpisywana jest na listę placówek polecanych przez ISNA-MSE Polska oraz otrzymuje zaświadczenie, na którym uwzględnione są informacje o przyznanej certyfikacji wraz z datą określającą czas jej trwania, związanymi z tym uprawnieniami, terapeutami placówki upoważnionymi do pracy w SDŚ oraz z danymi o organizacji przyznającej certyfikat. Figuruje w rejestrze wzorcowych Sal, jest wskazywana i pokazywana terapeutom, opiekunom oraz osobom zainteresowanym Snoezelen jako Sala urządzona i prowadzona w sposób prawidłowy.

Po okresie 2 lat przy utrzymaniu warunków certyfikacji (m.in. pracy w placówce certyfikowanego terapeuty) i regularnym kontakcie w postaci kwartalnych/ półrocznych podsumowań następuje automatyczne przedłużenie certyfikacji na kolejne 2 lata, a do placówki wysyłany jest nowy certyfikat