dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann (Międzynarodowy Specjalista i Nauczyciel ISNA-MSE) o metodzie Snoezelen Metoda Snoezelen (w Polsce znana również pod nazwą Sala Doświadczania Świata) to unikalny sposób pracy z najrozmaitszymi grupami podopiecznych....