Warning: PHP Startup: failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63
Aktualności | CentrumSnoezelen.pl
+48 795 624 045 biuro@centrumsnoezelen.pl

Aktualności

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
PROFESJONALIZACJI I POPULARYZACJI METODY SNOEZELEN
W ROKU 2019

SZKOLENIA, NAUCZANIE, PROWADZENIE ZAJĘĆ:

Przeprowadzone zajęcia Snoezelen:

 • 4320 zajęć dla 90 dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami: mgr Paula Bagińska, mgr Agata Jakubas, mgr Marta Renk
 • Blisko 960 zajęć dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem choroby nowotworowej: mgr Paula Bagińska i mgr Daniela Winnicka

Certyfikowane szkolenia Snoezelen I stopnia – dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann i mgr Paula Bagińska, przeszkolenie blisko 100 terapeutów Snoezelen w trakcie 5 szkoleń na AWF w Krakowie:

 • 19-20.01.2019
 • 6-7.04.2019
 • 29-30.06.2019
 • 28-29.09.2019
 • 11-1.12.2019

Jednodniowe szkolenia Snoezelen dla placówek – dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, mgr Paula Bagińska i dr Agnieszka Jędrzejowska:

 • Listopad 2018 – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z Życia” w Gudowie
 • Kwiecień 2019 – Samorządowe Przedszkole nr 71 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
 • Kwiecień 2019 – Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Oświęcimiu
 • Sierpień 2019 – Środowiskowy Dom Samopomocy Ostoja we Wrocławiu
 • Wrzesień 2019 – Instytut Edukacji Terapeutycznej w Radomiu
 • Październik 2019 – Środowiskowy Dom Samopomocy Ostoja we Wrocławiu
 • Listopad 2019 – Zespół Szkół Niepublicznych „UNLOCK” we Wrocławiu
 • Grudzień 2019 – Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Łasku
 • Grudzień 2019 – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku
 • Grudzień 2019 – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie

Działalność internetowa popularyzująca metodę Snoezelen:

 • live, webinarium – dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann: 25.07, 29.08, 5.09.2019 r.

Dydaktyka: Katedra Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie (dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann)

 • przedmiot: „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata” III rok studiów I stopnia, wykłady 28 h i ćwiczenia kliniczne 14 h (5 grup klinicznych po 8 osób)
 • przedmiot: „Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej: I rok studiów II stopnia, wykłady 28 h i ćwiczenia kliniczne 14 h (5 grup klinicznych po 8 osób)
 • przedmiot: „Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej: II rok studiów II stopnia, wykłady 28 h i ćwiczenia kliniczne 14 h (3 grupy kliniczne po 8 osób)
PROJEKTY I REALIZACJE CERTYFIKOWANYCH SAL DOŚWIADCZANIA ŚWIATA:
 • 49 wykonanych projektów i wizualizacji wzorcowych Sal Doświadczania Świata dla 49 placówek w Polsce – mgr Paula Bagińska i dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann
 • Wykonanie/modernizacja/doposażenie 13 Sal Doświadczania Świata przez Polskie Centrum Snoezelen w:
 • Pracowni Psychologicznej GAYA w Garwolinie
 • Przedszkolu Specjalnym nr 213 w Warszawie
 • Stowarzyszeniu Bank Życzliwych Serc w Siewierzu
 • Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Świnoujściu
 • Szkole Podstawowej nr 90 we Wrocławiu
 • Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
 • Środowiskowym Dom Samopomocy Ostoja we Wrocławiu
 • Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu
 • Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w Chorzowie
 • Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ADA w Białymstoku
 • PSONI Koło w Gryficach
 • Przedszkolu nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim
 • Klinice Przylądek Nadziei we Wrocławiu
BADANIA I KONFERENCJE:

Udział w konferencjach naukowych:

 • XVI Międzynarodowy Kongres Snoezelen-MSE (XVI International Snoezelen-MSE Congress), 17-18.10.2019 w Pradze:
  -przedstawiciele ISNA-MSE Polska: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, dr Agnieszka Jędrzejowska, mgr Paula Bagińka, mgr Daniela Winnicka
  -wykład dr Agnieszki Smrokowskiej-Reichmann Snoezelen development in Poland – connecting training courses, therapeutic practice and academic research”
 • „Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jako metoda terapii zajęciowej” referat na konferencji naukowej „Rozwijanie terapii zajęciowej w Polsce – kształcenie, praktyka, uwarunkowania organizacyjno-prawne”, 4.04.2019, AWF w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej – dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann
 • „Wykorzystanie polisensorycznych oddziaływań w Sali Doświadczania Świata w pracy z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym” referat na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, 21.10.2019 w Zakopanem – mgr Paula Bagińska i dr Agnieszka Jędrzejowska
 • „Terapia Snoezelen (Sala Doświadczeń Świata) jako propozycja działań terapeutycznych dla dzieci chorych na nowotwory” referat na II Międzynarodowej Transdyscyplinarnej Konferencji: Jakość życia dziecka z chorobą nowotworową. Etyka relacji – estetyka przestrzeni – skuteczność działania, 29-30.10.2019 w Krakowie – mgr Daniela Winnicka

Promotorstwo / badania naukowe i wykorzystanie Sal Snoezelen jako pracowni naukowo-badawczej Katedra Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie (dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann)

 • Poprowadzenie trzech prac dyplomowych z dziedziny Snoezelen (studia przypadków: osoba niedowidząca, osoba niewidoma, osoba z zespołem Downa)
 • Prowadzenie jako promotor pomocniczy jednej pracy doktorskiej z dziedziny Snoezelen („Wpływ terapii Snoezelen na wybrane wskaźniki fizjologiczne, morfologiczne i reologiczne krwi u młodych dorosłych osób”; promotor pomocniczy)
 • Kierownik pracowni Naukowo-Badawczej „Sala Doświadczania Świata (Snoezelen)” w strukturze Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego na AWF w Krakowie. Uzyskanie dla pracowni znaku jakości PN-EN ISO: 9001:2015-10
 • Przeprowadzenie 9 wizyt studyjnych dla gości z kraju i zagranicy (m.in. placówki opieki senioralnej i zdrowia psychicznego, pracownicy wyższych uczelni polskich i zagranicznych, ISNA-MSE Czechy, wykładowcy i studenci w ramach programu Erasmus).